1. Andrzej Woszczyna
Dispersion of density waves in the Universe with positive cosmological constant
Conference report (2008).

2. Andrzej Woszczyna
Mechanika zaburzeń skalarnych w radiacyjnym wszech¶wiecie
Prace Komisji Astrofizyki PAU, vol. 11, p. 117 (2007).